Зарахування дітей до Іллічівського навчально-виховного комплексу«спеціальна загальноосвітн школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу»Іллічівської міської ради Одеської області

Іллічівський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Іллічівської міської ради Одеської області створений з метою забезпечення реалізації права громадян територіальної громади м. Іллічівськ, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, на здобуття дошкільної та загальної освіти, задоволення їх потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації.

Шкільний підрозділ НВК м. Іллічівська створює умови для рівного доступу дітям з особливими потребами до загальної базової середньої освіти та забезпечує інтенсивну педагогічну корекцію зазначеної категорії. Організовує свою діяльність згідно діючого Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

До складу шкільного підрозділу НВК м. Іллічівська входять підготовчий клас, 1-9 класи, а також групи подовженого дня. Комплектування класів здійснюється відділом освіти Іллічівської міської ради за висновками ПМПК.

Прийом дітей до НВК м. Іллічівська здійснюється, як правило, до початку навчального року. Зарахування їх здійснюється наказом директора, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, висновків психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) та лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), направлення відділу освіти Іллічівської міської ради.

Для зарахування дитини необхідно також надати :

- медичну карту дитини (форма № 026/0);

- результати медичного обстеження з основних захворювань;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення та про щеплення;

- особову справу учня та характеристику з попереднього місця навчання;

- свідоцтво про народження дитини (оригінал і копію);

- довідку з місця проживання дитини.

Дітям з тяжкими порушенням мови рекомендовано мати висновок сурдолога .

До підготовчого класу шкільного підрозділу приймаються діти 6-7-річного віку. Допускається перевищення віку на 1-2 роки.

Відрахування дитини з НВК м. Іллічівська може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- за рішенням педагогічної ради НВК м. Іллічівська

- на підставі висновку ПМПК або ЛКК.


Зразок заяви

Резолюція директора

Директору Іллічівського НВК

____________________________________

(ПІБ директора школи)

____________________________________

(ПІБ батька повністю)

прож. ______________________________

тел. ________________________

Заява

Прошу зарахувати мою дитину ____________________________ (ПІБ, дата народження повністю), до 1-го класу школи.

З умовами зарахування ознайомлений.

Даю згоду використовувати і обробляти мої персональні дані та дані дитини у порядку, встановленого чинним законодавством.

Мова навчання дитини _____________.

До заяви додаю: медичну картку, копію свідоцтва про народження (інші документи за потребою).

Дата

Підпис

Кiлькiсть переглядiв: 231